რესეტი:


საჭირო ლეველი: 400
საჭირო Zen: 10,000,000 Zen! (ყოველ რესეტზე დაემატება +10,000,000 Zen)
მაქსიმალური: 25
რესეტზე პოინტი: 500 (MG/DL 700) * რესეტების რაოდენობაზე
ინვენთორი: არ იშლება
პოინტები: იწვება
Dark Lord Command: იწვება
Hi Gamers!

Gameforest 4.0 is now available, enjoy it and don't forget to press a like!