რეიტები

ვერსია სეზონი 2
იქსპი: 1000X Dynamic
Common Drop Rate: 75%
მაქსიმალური სტატი 32,767
რესეტ ფოინთი: 500/700 თითო რესეტზე
ქაოს მანქანა70% - 5%
Success Rate: Chaos Machine Plus Item Level 50% -5
Success Rate: Wing1 Mix Max 90%
Success Rate: Wing2 Mix Max 90%
Success Rate: Jewel Of Soul 41%
Success Rate: Jewel Of Life 80%
Success Rate: Jewel Of Harmony 51%
Success Rate: Horn Of Fenrir Mix Rate 65%
Success Rate: Horn Of Fenrir Upgrade Mix Rate 65%
Success Rate: Jewel Of Harmony 51%
Success Rate: Jewel Of Harmony 51%
Hi Gamers!

Gameforest 4.0 is now available, enjoy it and don't forget to press a like!