არენა ფარმი:


არენაზე არიან განთავსებული Boss მონსტრები (Erohim) რომლებიც დროპავენ 3 სეზონის ბოლო ითემებს, ხმლებს, სტაფებს, ბოუებს.

არენა ფარმ საშუალებას გვაძლევს რომ თამაში უფრო სახალისო და ცოტა რთული იყოს.

არ შეგეშინდეთ თითქმის ყველა მაპში არის სპოტები Arena გამოვყავით სპეციალურ ფარმ მაპად.

Erohim შესაძლებლობები:


LVL 128
HP 15,000,000 (თხუტმეტი მილიონი)
Demage Min 10,000
Demage Max 25,000
Defence 900
Move Range 0
Attack Type 150
Attack Range 3
Attack Range 4
Move Speed 8
Attack Speed 30
Regeneration Time 15 წუთი (მოთამაშეების მატებასთან ერთად რეგენერაციის დრო 10 წუთი დაიკლებს)

Erohim დროპი

Rune Blade 1 ცალი გაძლიერება +0
Sword Dancer 1 ცალი გაძლიერება +0
Bone Blade 1 ცალი გაძლიერება +0
Soleil Scepter 1 ცალი გაძლიერება +0
Absolute Scepter of Archangel 1 ცალი გაძლიერება +0
Sylph Wind Bow 1 ცალი გაძლიერება +0
Albatross Bow 1 ცალი გაძლიერება +0
Drakonik Staff 1 ცალი გაძლიერება +0
Grand Soul Shield 1 ცალი გაძლიერება +0
Elemental Shield 1 ცალი გაძლიერება +0
Dragon Shield 1 ცალი გაძლიერება +0
Bronze Shield 1 ცალი გაძლიერება +0
Great Dragon Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Great Dragon Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Great Dragon Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Great Dragon Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Great Dragon Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Red Spiri Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Red Spiri Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Red Spiri Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Red Spiri Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Red Spiri Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Soul Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Soul Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Soul Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Soul Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Soul Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Master Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Master Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Master Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Master Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Dark Master Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Hurricane Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Hurricane Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Hurricane Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Hurricane Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Venom Mist Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Venom Mist Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Venom Mist Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Venom Mist Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Venom Mist Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Sunlight Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Sunlight Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Sunlight Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Sunlight Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Sunlight Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Sunlight Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Rhino Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Rhino Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Rhino Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Rhino Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Baltics Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Baltics Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Baltics Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Baltics Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Baltics Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Duellist Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Duellist Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Duellist Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Duellist Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Duellist Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Queen Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Queen Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Queen Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Queen Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Queen Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Ronin Helm 1 ცალი გაძლიერება +0
Ronin Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Ronin Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Ronin Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Ronin Boots 1 ცალი გაძლიერება +0
Ventura Armor 1 ცალი გაძლიერება +0
Ventura Gloves 1 ცალი გაძლიერება +0
Ventura Pants 1 ცალი გაძლიერება +0
Jewel Of Excellent 1 ცალი გაძლიერება +0
Jewel Of Luck 1 ცალი გაძლიერება +0

ახალი აითემებიHOT

Sword Breaker 1 Piece Level +0
Rune Bastard Sword 1 Piece Level +0
Titan Helm 1 Piece Level +0
Titan Armor 1 Piece Level +0
Titan Pants 1 Piece Level +0
Titan Gloves 1 Piece Level +0
Titan Boots 1 Piece Level +0
Brave Helm 1 Piece Level +0
Brave Armor 1 Piece Level +0
Brave Pants 1 Piece Level +0
Brave Gloves 1 Piece Level +0
Brave Boots 1 Piece Level +0
Seraphim Helm 1 Piece Level +0
Seraphim Armor 1 Piece Level +0
Seraphim Pants 1 Piece Level +0
Seraphim Gloves 1 Piece Level +0
Seraphim Boots 1 Piece Level +0
Faith Helm 1 Piece Level +0
Faith Armor 1 Piece Level +0
Faith Pants 1 Piece Level +0
Faith Gloves 1 Piece Level +0
Faith Boots 1 Piece Level +0
Paewang Helm 1 Piece Level +0
Paewang Armor 1 Piece Level +0
Paewang Pants 1 Piece Level +0
Paewang Gloves 1 Piece Level +0
Paewang Boots 1 Piece Level +0
Hades Helm 1 Piece Level +0
Hades Armor 1 Piece Level +0
Hades Pants 1 Piece Level +0
Hades Gloves 1 Piece Level +0
Hades Boots 1 Piece Level +0
Destroy Armor 1 Piece Level +0
Destroy Pants 1 Piece Level +0
Destroy Gloves 1 Piece Level +0
Destroy Boots 1 Piece Level +0
Phantom Armor 1 Piece Level +0
Phantom Pants 1 Piece Level +0
Phantom Gloves 1 Piece Level +0
Phantom Boots 1 Piece Level +0
Hi Gamers!

Gameforest 4.0 is now available, enjoy it and don't forget to press a like!