მეორე დონე ფრთის მოხარშვაExcellent Item +4 & Add + 4 ან მეტი ლეველი უნდა იყოს Excellent Item
პირველი დონის ფრთა
Loch Of Feather
1 ცალი Jewel Of Chaos
Hi Gamers!

Gameforest 4.0 is now available, enjoy it and don't forget to press a like!