1 დონე მოხარშვა Wing:1 დონე მოხარშვა Wing
Chaos Weapon +4 ან მეტი ლეველი უნდა იყოს Weapon
1 ცალი Bless
1 ცალი Chaos


Hi Gamers!

Gameforest 4.0 is now available, enjoy it and don't forget to press a like!